CARI

Sunday, 27 August 2017

KAJIAN TINDAKAN TENTANG TAHAP PENGETAHUAN ROKOK DAN DADAH DI KALANGAN MURID TAHAP II SKSTJ

Soal selidik tahap pengetahuan dan pembabitan berkaitan rokok dan dadah telah dijalankan ke atas seramai 180 orang murid-murid tahap II Sk.St.James Kudat. Setiap murid dikehendaki menandakan ya atau tidak bagi setiap item. 
 Berikut adalah analisis keputusan soal selidik :
 GRAF 1


Bil.
Item
YA
TIDAK
1
Saya tahu apa itu rokok
  100 %
  0 %
2
Saya tahu bahaya rokok
55 %
45 %
3
Saya pernah memegang puntung rokok
45 %
55 %
4
Saya pernah membeli rokok untuk ahli keluarga saya
40 %
60 %
5
Ahli keluarga saya ada yang menghisap rokok
70 %
30 %
6
Ada dikalangan rakan-rakan saya yang merokok
20 %
80 %
 
Berdasarkan graf 1, daripada seramai 180 orang murid bersamaan 100 % murid tahu apa itu rokok. 45 % murid pernah memegang punting rokok. Manakala seramai 70 % ahli keluarga murid adalah penghisap rokok. Sebanyak 20 % di kalangan rakan-rakan mereka merokok.

GRAF 2

Bil.
Item
YA
TIDAK
1
Saya pernah ingin mencuba untuk merokok
5 %
95 %
2
Saya pernah cuba menghisap rokok
0 %
100 %
3
Saya pernah menghisap rokok
0 %
100 %
4
Saya memang seorang perokok
0 %
100 %


Berdasarkan graf 2, seramai 5 % murid  pernah ingin mencuba untuk merokok. Namun semua murid tidak pernah cuba untuk menghisap rokok, semua murid tidak pernah menghisap rokok dan tiada seorang murid yang merupakan seorang perokok.
 
 GRAF 3


Bil.
Item
YA
TIDAK
1
Saya merokok kerana desakan kawan
0 %
100 %
2
Rokok adalah penting bagi saya
0 %
100 %
3
Saya boleh membeli rokok dengan mudah
0 %
100 %
4
Saya tidak akan melibatkan diri dengan rokok
    10 %
  90 %

Berdasarkan graf 3,  semua murid tahap 2 Sk. St. James tidak merokok dan 90 % daripada murid tahap 2 pula tidak akan melibatkan diri dengan rokok.

GRAF 4


Bil.
Item
YA
TIDAK
1
Saya tahu apa itu menghidu gam / syabu
65 %
35 %
2
Ahli keluarga saya menghidu gam / syabu
0 %
100 %
3
Beberapa orang rakan saya menghidu gam / syabu
0 %
100 %
4
Saya pernah menghidu gam / syabu
0 %
100 %
Berdasarkan graf 4, 65% murid tahu apa itu menghidu gam /syabu. Seramai 100 % murid pula tidak mempunyai ahli keluarga yang menghidu gam/syabu, tidak mempunyai rakan yang menghidu gam /syabu dan tidak pernah sekali pun menghidu gam / menghisap syabu.
 
              
GRAF 5 

Bil.
Item
YA
TIDAK
1
Saya tahu apa itu dadah
70 %
30 %
2
Saya tahu bahaya menagih dadah
75 %
25 %
3
Saya pernah melihat beberapa jenis dadah
20 %
80 %
4
Saya pernah melihat orang menghisap dadah
30 %
70 %

Berdasarkan graf 5, sebanyak 70 % daripada 180 org murid tahap 2 tahu apa itu dadah. Manakala 75 % murid juga tahu bahaya menagih dadah. Sebanyak 80 % murid tidak pernah melihat jenis dadah dan 70 % murid tidak pernah melihat orang menghisap dadah.  


Rumusan Kajian

Sebagai kesimpulannya, tahap pengetahuan murid-murid tahap II Sk.St.James Kudat terhadap dadah dan rokok adalah agak tinggi. Manakala pembabitan mereka dalam gejala ini masih tidak berisiko. Mereka masih lagi selamat daripada gejala tidak sihat ini kerana mereka sedar akan bahaya dan kesan rokok kepada diri sendiri. Namun begitu, setiap murid memerlukan pemantauan berterusan supaya mereka terus terpelihara daripada gejala negatif ini.

No comments:

Post a comment